Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Наступна

 ПІБ  Педагогічне кредо Проблема над якою працює

Мачача

Лариса

Валентинівна

Постійний пошук, самооцінка, прагнення до самовдосконалення Особистісно – орієнтований підхід до студентів, виховати любов до природничих наук 

Акімов

Олександр

Михайлович

Життя Україні!

Серце-народові!

Честь - моя  зброя!

Віра - мій  щит!

Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості в умовах вищого навчального закладу.

Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців ветеринарної медицини  через впровадження інтерактивних технологій навчання.

Готовності до захисту Батьківщини та чіткі дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Філіпченко

Олена

Андріївна

 Займаючись математикою - ви розвиває увагу, тренує свій мозок, свою волю, виховує наполегливість і завзятість у досягненні мети.  Виховання національної свідомості для формування освіченої творчої особистості з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.

Виховання особистості на засадах принципів толерантності, взаємоповаги.

Впровадження в навчальний процес новітніх технологій навчання, формуванню нового педагогічного мислення.

Розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчальної діяльності.

Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців шляхом впровадження сучасних освітніх технологій.

Сугоняко

Ірина

Олександрівна

 Природа - це найкраща з книг, написана на особливій мові. Цю мову треба вивчати.   Виховання національної свідомості для формування освіченої творчої особистості з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.

Виховання особистості на засадах принципів толерантності, взаємоповаги.

Впровадження в навчальний процес новітніх технологій навчання, формуванню нового педагогічного мислення.

Розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчальної діяльності.

Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців шляхом впровадження сучасних освітніх технологій.

Киченок

Наталія

Анатоліївна

О слово! Будь мечем моїм! Ні, сонцем стань! Вгорі спинися, Осяй мій край і розлетися Дощами судними над ним.   Виховання національної свідомості для формування освіченої творчої особистості з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.

Виховання особистості на засадах принципів толерантності, взаємоповаги.

Впровадження в навчальний процес новітніх технологій навчання, формуванню нового педагогічного мислення.

Розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчальної діяльності.

Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців шляхом впровадження сучасних освітніх технологій.

Лопата

Катерина

Олександрівна

 Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна і на початку ХХІ століття.  Українська мова навіть там, де вона активно функціонувала, зазнала такого негативного впливу російської, що перетворилася на суржик, язичіє, на мішанину українських та російських слів, кальок, а частіше всього - мовних покрутів, які утворилися на базі цих двох великих мов. І наша місія позбутися цього негативного впливу та відновити наймелодійнішу рідну мову.