Матеріально - технічна база

Відокремлений структурний підрозділ «Козелецький фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету» має належну матеріально-технічну базу, що дозволяє організувати навчальний процес на належному рівні. Загальна площа всіх будівель 14517,1 м2, в тому числі: навчальні приміщення – 5535,8 м2, гуртожиток – 2121,3 м2, їдальня – 1726,6 м2.

В навчальному закладі є актовий зал – 195,8 м2, спортивний зал – 286,7 м2, стадіон, баскетбольна площадка, волейбольна площадка, тренажерний зал, тенісний зал, міні футбол.

Коледж має власну бібліотеку – 295 м2, при бібліотеці функціонує читальний зал на 30 місць.

Забезпеченість навчальними площами на 1 студента становить 11.07 м2, тобто досягнута відповідність до норм встановлених ВСН 51-86 Державного комітету по цивільному будівництву та архітектурі на СНиП ІІ-68-78 «Вищі навчальні заклади».

Наявні приміщення (навчальні, адміністративні, службові, побутові, спортивні) відповідають санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам України ДБН В 2.2 – 3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів», що затверджені наказом Держкоммістобудування України від 27 червня 1996 року № 117.

Відокремлений структурний підрозділ «Козелецький фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету» в достатньому обсязі забезпечений комп'ютерною технікою. Всього в коледжі  налічується 34 комп'ютерів, 4 проектора, 5 принтерів, 3 БФП, 3 ксероксів.

Коледж має 3 повністю обладнані комп'ютерні лабораторії, які налічують 8 комп'ютерів і 22 планшети. Бібліотека коледжу має 1 комп'ютерне робоче місце, де студенти мають можливість вийти в світову інформаційну мережу інтернет.

Козелецький фаховий коледж має гуртожиток на 250 місць, кімнати на 2-3 особи. В гуртожитку обладнано душова та пральня. Всі іногородні забезпечуються місцями в гуртожитку.

Коледж має студентську їдальню, яка розрахована на 150 посадкових місць.

Комплекс спортивних споруд: стадіон, волейбольна площадка, футбольна площадка, тренажерна площадка. Спортивний зал складає 286,7 м2.

Актовий зал коледжу знаходиться в навчальному корпусі, розрахований на 220 місць.