Про коледж Про коледж

Матеріально - технічна база

Відокремлений структурний підрозділ «Козелецький фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету» має належну матеріально-технічну базу, що дозволяє організувати навчальний процес на належному рівні. Загальна площа всіх будівель 14517,1 м2, в тому числі: навчальні приміщення – 5535,8 м2, гуртожиток – 2121,3 м2, їдальня – 1726,6 м2.

В навчальному закладі є актовий зал – 195,8 м2, спортивний зал – 286,7 м2, стадіон, баскетбольна площадка, волейбольна площадка, тренажерний зал, тенісний зал, міні футбол.

Коледж має власну бібліотеку – 295 м2, при бібліотеці функціонує читальний зал  на 30 місць.

Забезпеченість навчальними площами на 1 студента становить 11.07 м2, тобто досягнута відповідність до норм встановлених ВСН 51-86 Державного комітету по цивільному будівництву та архітектурі на СНиП ІІ-68-78 «Вищі навчальні заклади».

Наявні приміщення (навчальні, адміністративні, службові, побутові, спортивні) відповідають санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам України ДБН В 2.2 – 3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів», що затверджені наказом Держкоммістобудування України від 27 червня 1996 року № 117.

Відокремлений структурний підрозділ «Козелецький фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету» в достатньому обсязі забезпечений комп'ютерною технікою. Всього в коледжі  налічується 34 комп'ютерів, 4 проектора, 5 принтерів, 3 БФП, 3 ксероксів.

Коледж має 3 повністю обладнані комп'ютерні лабораторії, які налічують 8 комп'ютерів і 22 планшети. Бібліотека коледжу має 1 комп'ютерне робоче місце, де студенти мають можливість вийти в світову інформаційну мережу інтернет.

Козелецький фаховий коледж має гуртожиток на 250 місць, кімнати на 2-3 особи. В гуртожитку обладнано душова та пральня. Всі іногородні забезпечуються місцями в гуртожитку.

Коледж має студентську їдальню, яка розрахована на 150 посадкових місць.

Комплекс спортивних споруд: стадіон, волейбольна площадка, футбольна площадка, тренажерна площадка. Спортивний зал складає 286,7 м2.

Актовий зал коледжу знаходиться в навчальному корпусі, розрахований на 220 місць.

Мова(мови) освітнього процесу

Відповідно до статті 46 Закону України “Про фахову передвищу освіту” від 06.06.2019 № 2745-VIII

Стаття 46. Мова освітнього процесу

1. Мовою освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти є державна мова. Засади мовної політики в закладах фахової передвищої освіти визначаються Законом України“Про освіту”.
2. Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття фахової передвищої освіти державною мовою в державних і комунальних закладах фахової передвищої освіти.
3. Заклади фахової передвищої освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність в обраній галузі з використанням державної мови.

    Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, іноземцям та особам без громадянства створюються належні умови для вивчення державної мови.

4. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, у державних і комунальних закладах фахової передвищої освіти.
5. У закладах фахової передвищої освіти відповідно до освітньо-професійної програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу, забезпечуючи при цьому здатність здобувачів фахової передвищої освіти продемонструвати результати навчання відповідної дисципліни державною мовою. Перелік іноземних мов, якими здійснюється викладання навчальних дисциплін, визначається закладом фахової передвищої освіти.
6. За бажанням здобувачів фахової передвищої освіти та за наявності відповідних умов заклади фахової передвищої освіти створюють можливості для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини України як окремої дисципліни в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням цієї мови.
7. Для навчання іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також осіб, які визнані біженцями в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах, та здобувають фахову передвищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, можуть створюватися окремі групи або розроблятися індивідуальні навчальні плани, що передбачають навчання іноземною мовою. При цьому заклади фахової передвищої освіти забезпечують вивчення такими особами державної мови як окремої навчальної дисципліни.

         На зазначених осіб не поширюються вимоги частини першої цієї статті.

8. Заклади фахової передвищої освіти приватної форми власності мають право вільного вибору мови навчання із забезпеченням при цьому вивчення особами, які навчаються у таких закладах, державної мови як окремої навчальної дисципліни в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність в обраній галузі з використанням державної мови.
9. Атестація здобувачів фахової передвищої освіти проводиться державною мовою.

news 20 01 2021 main img 1024x539

Вибори директора коледжу

Оголошено конкурс на заміщення посади керівника Відокремленого структурного підрозділу,"Козелецький фаховий коледж  ветеринарної медицини БНАУ"

Наказ про організацію та проведення виборів директора Відокремленого структурного підрозділу "Козелецький фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ"

Положення про конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти що є структурним підрозділом Білоцерківського національного аграрного університету

Положення про організаційний комітет з проведення конкурсного відбору на посаду директора Відокремленого структурного підрозділу "Козелецький фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ"

Положення про наглядову раду Відокремленого структурного підрозділу "Козелецький фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ"

Положення про виборчу комісію з проведення конкурсного відбору на посаду директора Відокремленого структурного підрозділу "Козелецький фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ"

Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками для участі у виборах директора Відокремленого структурного підрозділу "Козелецький фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ"

Інформація про голову наглядової ради ВСП "Козелецький фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ"

Внесення кандидатури претендентів на посаду директора

Проєкт стратегії розвитку ВСП Козелецький фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ кандидата Адаменко Л.В.

Оголошення про рейтингове голосування на заміщення посади директора ВСП «Козелецький фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ»

Список осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні на виборах директора ВСП «Козелецький фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ»

Протокол виборчої комісії про результати рейтингового голосування на посаду директора ВСП "Козелецький фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ"

Про оголошення конкурсу на заміщення посади керівника ВСП "Козелецький фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ"

Про визнання конкурсу на заміщення посади керівника структурного підрозділу ВСП "Козелецький фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ"

Про організацію та проведення виборів директора ВСП "Козелецький фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ"

Конкурсний вiдбiр на посаду керiвника закладу фахової передвищої освiти

Проєкт стратегії розвитку ВСП Козелецький фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ кандидата Адаменко Л.В.

Проект стратегії розвитку Відокремленого структурного підрозділу «Козелецький фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету» на 2022-2027 роки кандидата на посаду директора Редьки Алли Іванівни

Список осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні на виборах директора ВСП "Козелецький фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ" 08.11.2022 

Відбудеться рейтингове голосування на заміщення посади директора ВСП «Козелецький фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ»

Протокол виборчої комісії про резуьтати рейтингового голосування на посаду директора ВСП "Козелецький фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ"

Група Б

Конференція в Zoom  за посиланням

https://us04web.zoom.us/j/8670891230?pwd=ZVpVOVpqUU1XM25SdjVoVWY1U1Z4dz09

або

ідентифікатор конференції: 867 089 1230

пароль: 1YmpmG

Завдання на 15.10.2020р.ЧЕТВЕР

Компютеризація

Тема заняття № 14: архіватори

План

 1. Що таке архівація?
 2. Програми архіватори.
 3. Архіватор файлів

Д/з: вивчити лекцію

Філософія

https://drive.google.com/file/d/1ZIjWf-n0tE6PLcOLLvuaojx_bxGxVYZ7/view?usp=sharing

 

Завдання на 16.10.2020р.П'ЯТНИЦЯ

Вища математика

Тема заняття: практична робота №4. Диференціальне числення функції однієї змінної

Домашнє завдання: Яковлева Г. М.«Алгебра та початки аналізу».-в 2-х ч.-К.:Вища школа , 1984.частина 1.с.210-236.

 

Завдання на 19.10.2020р.ПОНЕДІЛОК

Комп'ютеризація

Тема заняття № 15: практичне заняття №7. Архіватори.

Видача Д/з. Підготуватися до семінарського заняття:

Комп’ютерні віруси та антивірусні програми

 1. Поняття про комп’ютерні віруси. Класифікація вірусів.
 2. Антивірусні програми.
 3. Профілактичні заходи.

 

Завдання на 21.10.2020р.ЧЕТВЕР

Філософія

https://drive.google.com/file/d/1KBEd6kufQpa4Wu52cHTHKmanKMXGSXTy/view?usp=sharing

 

Завдання на 23.10.2020р.ПОНЕДІЛОК

Анатомія

https://drive.google.com/file/d/13FpaAavLY2X_cve0KQ4hoRwhB7O7MwL3/view?usp=sharing

 

Завдання на 28.10.2020р.СЕРЕДА

Філософія

https://drive.google.com/file/d/1nEyaA_Y0jrdAWAZk9l-mwjEq4as_dVWL/view?usp=sharing

 

Завдання на 30.10.2020р.П'ЯТНИЦЯ

Філософія

https://drive.google.com/file/d/13VwQpSfOQXjzMek2qGuBb223vM1E_plS/view?usp=sharing

 

Завдання на 4.11.2020р.СЕРЕДА

Безпека життєдіяльності

https://drive.google.com/file/d/1Ong1vwJf0KjNn7B0IZu752Aeb-CrVsKh/view?usp=sharing

 

Завдання на 6.11.2020р.П'ЯТНИЦЯ

Філософія

https://drive.google.com/file/d/1-hnIzLBFQVNFqqbDClANYO9LiIjPo4oM/view?usp=sharing

 

Завдання на 10.11.2020р.СЕРЕДА

Філософія

https://drive.google.com/file/d/1l4-kbTkZZm19UiqigTt3vBqIzWs6uQP0/view?usp=sharing

 

Завдання на 18.11.2020р.СЕРЕДА

Безпека життєдіяльності

https://drive.google.com/file/d/16ttxu7Ul0b6MEJwHo2qy772xOb2MUTY_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11xcEOafiRpxZRXP-8k3HhQkLREeRHDhd/view?usp=sharing

 

Завдання на 27.11.2020р.П'ЯТНИЦЯ
Соціологія
 
 

Завдання на 17.12.2020р.ЧЕТВЕР

Безпека життєдіяльності

https://drive.google.com/file/d/18_jhizJeh-erdovb9YRXrDDdoUaApZtv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1-Zxc_WGaFqpxeAvddS4O1dTMzYP00EDY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1iOSgli4hN1uebmy82C09Ax_Tkunon4jh/view?usp=sharing

 

Завдання на 18.01.2021р.ПОНЕДІЛОК

Анатомія

https://drive.google.com/file/d/1bTZ_8m-w0mL-PyVjFfbpQfmJr09nuUTN/view?usp=sharing

 

Завдання на 19.01.2021р.ВІВТОРОК

Анатомія

https://drive.google.com/file/d/1VYdmsfucFOX1vcyYxdPkBq3VlCTOvun7/view?usp=sharing

 

Завдання на 21.01.2021р.ЧЕТВЕР

Анатомія

https://drive.google.com/file/d/19eaU3ZUh8JDiYvixjDOQQvRd5bSFdDVk/view?usp=sharing

Група А

Конференція в Zoom  за посиланням

https://us04web.zoom.us/j/8670891230?pwd=ZVpVOVpqUU1XM25SdjVoVWY1U1Z4dz09

або

ідентифікатор конференції: 867 089 1230

пароль: 1YmpmG

Завдання на 15.10.2020р.ЧЕТВЕР

Компютеризація

Заняття № 13: практична робота №6. Робота з стандартними програмами Windows

Д/з: дати відповіді на контрольні запитання, повторити попередню лекцію.

Філософія

https://drive.google.com/file/d/1oB3lsrMF9vQzxC8C_sIeulbgOI20UZ_X/view?usp=sharing

 

Завдання на 16.10.2020р.П'ЯТНИЦЯ

Вища математика

Тема заняття: практична робота №4. Диференціальне числення функції однієї змінної

Домашнє завдання: Яковлева Г. М.«Алгебра та початки аналізу».-в 2-х ч.-К.:Вища школа , 1984.частина 1.с.210-236.

 

Завдання на 19.10.2020р.ПОНЕДІЛОК

Компютеризація

Тема заняття № 14: архіватори

План

 1. Що таке архівація?
 2. Програми архіватори.
 3. Архіватор файлів

Д/з: вивчити лекцію

 

Завдання на 21.10.2020р.СЕРЕДА

Компютеризація

Тема заняття № 15: практичне заняття №7. Архіватори.

Видача Д/з. Підготуватися до семінарського заняття:

Комп’ютерні віруси та антивірусні програми

 1. Поняття про комп’ютерні віруси. Класифікація вірусів.
 2. Антивірусні програми.
 3. Профілактичні заходи.

Філософія

https://drive.google.com/file/d/1Zq1kqnwWGhfjhkYM0NnxUgJCbgRSPv3k/view?usp=sharing

 

Завдання на 26.10.2020р.ПОНЕДІЛОК

Анатомія

https://drive.google.com/file/d/13FpaAavLY2X_cve0KQ4hoRwhB7O7MwL3/view?usp=sharing

Філософія

https://drive.google.com/file/d/1ZIjWf-n0tE6PLcOLLvuaojx_bxGxVYZ7/view?usp=sharing

 

Завдання на 30.10.2020р.П'ЯТНИЦЯ

Філософія

https://drive.google.com/file/d/1KBEd6kufQpa4Wu52cHTHKmanKMXGSXTy/view?usp=sharing

 

Завдання на 2.11.2020р.ПОНЕДІЛОК

Філософія

https://drive.google.com/file/d/1nEyaA_Y0jrdAWAZk9l-mwjEq4as_dVWL/view?usp=sharing

 

Завдання на 4.11.2020р.СЕРЕДА

Безпека життєдіяльності

https://drive.google.com/file/d/1Ong1vwJf0KjNn7B0IZu752Aeb-CrVsKh/view?usp=sharing

 

Завдання на 6.11.2020р.П'ЯТНИЦЯ

Філософія

https://drive.google.com/file/d/13VwQpSfOQXjzMek2qGuBb223vM1E_plS/view?usp=sharing

 

Завдання на 10.11.2020р.СЕРЕДА

Філософія

https://drive.google.com/file/d/1-hnIzLBFQVNFqqbDClANYO9LiIjPo4oM/view?usp=sharing

 

Завдання на 18.11.2020р.СЕРЕДА

Безпека життєдіяльності

https://drive.google.com/file/d/16ttxu7Ul0b6MEJwHo2qy772xOb2MUTY_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11xcEOafiRpxZRXP-8k3HhQkLREeRHDhd/view?usp=sharing

 

Завдання на 26.11.2020р.П'ЯТНИЦЯ
Соціологія
 
 
 

Завдання на 17.12.2020р.ЧЕТВЕР

Безпека життєдіяльності

https://drive.google.com/file/d/18_jhizJeh-erdovb9YRXrDDdoUaApZtv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1-Zxc_WGaFqpxeAvddS4O1dTMzYP00EDY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1iOSgli4hN1uebmy82C09Ax_Tkunon4jh/view?usp=sharing

 

Завдання на 18.01.2021р.ПОНЕДІЛОК

Анатомія

https://drive.google.com/file/d/1bTZ_8m-w0mL-PyVjFfbpQfmJr09nuUTN/view?usp=sharing

 

Завдання на 19.01.2021р.ВІВТОРОК

Анатомія

https://drive.google.com/file/d/1VYdmsfucFOX1vcyYxdPkBq3VlCTOvun7/view?usp=sharing

 

Завдання на 21.01.2021р.ЧЕТВЕР

Анатомія

https://drive.google.com/file/d/19eaU3ZUh8JDiYvixjDOQQvRd5bSFdDVk/view?usp=sharing