Циклова комісія математичної та природничої наукової підготовки

Наступна

 ФІБ  Педагогічне кредо Проблема над якою працює

Залужна

Тетяна

Станіславовна

 Учити молодь вчитися.  Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців ветеринарної медицини через упровадження інтерактивних технологій навчання.

Петрова

Надія

Михайлівна

 питання   Виховання національної свідомості для формування освіченої творчої особистості з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.

Виховання особистості на засадах принципів толерантності, взаємоповаги.

Впровадження в навчальний процес новітніх технологій навчання, формуванню нового педагогічного мислення.

Розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчальної діяльності.

Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців шляхом впровадження сучасних освітніх технологій.

Жванія

Олена

Іванівна

 питання   Виховання національної свідомості для формування освіченої творчої особистості з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.

Виховання особистості на засадах принципів толерантності, взаємоповаги.

Впровадження в навчальний процес новітніх технологій навчання, формуванню нового педагогічного мислення.

Розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчальної діяльності.

Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців шляхом впровадження сучасних освітніх технологій.

Колесниченко

Ганна

Іванівна

"Викладач - це не професія, а спосіб життя". "Навчатися і навчати". Розвивати у майбутніх фахівців ветеринарної медицини вміння оволодівати новими спеціальними знаннями, сприяти формуванню економічного мислення, основ підприємницького світогляду, адаптованих до вимог ринкової економіки, почуття впевненості в собі при відкритті своєї власної справи.